Thông báo hoạt động khuyến mại
Thủ tục
Thông báo hoạt động khuyến mại
Đơn vị sử dụng
Sở Công Thương Tỉnh Cà Mau
Thời hạn giải quyết
-
Nộp hồ sơTỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2023
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2023
SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
TTHC cung cấp DVCTT một phần 5470
TTHC cung cấp DVCTT toàn trình 3491
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người đang truy cập
Tổng số lượt truy cập