Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Kinh doanh Khí (Thí điểm QĐ 2548)
 • Liên thông ngoài danh mục (Xăng dầu)
 • Lĩnh vực Công nghiệp địa phương
 • Lĩnh vực Dầu khí
 • Lĩnh vực Điện
 • Lĩnh vực Giám định thương mại
 • Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
 • Lĩnh vực Hóa chất
 • Lĩnh vực Khoa học Công nghệ
 • Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa
 • Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
 • Lĩnh vực Thuốc lá
 • Lĩnh vực Thương mại Quốc tế
 • Lĩnh vực Vật liệu nổ Công nghiệp
 • Lĩnh vực Xăng dầu
 • Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
 • Lưu thông hàng hóa (Thí điểm QĐ 2548)
 • TÌM THẤY 120 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  2
  Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  3
  4
  5
  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  6
  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  7
  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  8
  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  9
  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  10
  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2022
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2022
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 102
  Thủ tục mức độ 2 2049
  Thủ tục mức độ 3 4462
  Thủ tục mức độ 4 2847
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập